I´m IN!

Projekt se zaměřuje na řešení otázek v oblasti politiky mládeže na místní úrovni, její vymezení, diskuze se všemi zúčastněnými stranami a aplikace. Věnuje se motivaci a informovanosti mládeže v oblasti participace vzhledem k politickým strukturám na úrovni samosprávy. Podporuje zájem o veřejné dění a hledání řešení komunitních problémů podnikavým a aktivním přístupem.

Během víkendových setkání, které budou zaměřené na seberozvoj a seznámením se se společenským, politickým systém a jakým způsobem se lze jej zúčastnit, nebo do něj zasahovat. Také přehled, kde lze hledat informace o participaci mládeže, různé pohledy a názory na společenská a politická témata.


Harmonogram setkání

# Program
A1 Víkendové setkání všech účastníků s organizátory. Účastníci se navzájem seznámí. Rozdělí se do 3 skupin dle zájmu, ve kterých budou nadále spolupracovat.
A2 Víkendové setkání první skupiny účastníků. Práce s organizátory na dané problematice, diskuse a workshopy se 2 zástupci z nestátních neziskových organizací z vybrané oblasti dle zájmu účastníků.
A3 Odpolední setkání všech účastníků s organizátory, diskuse s expertem pro politiku s mládeží z města Zlín. Představení současné politiky a práce s mládeží, nastínění dalšího vývoje, představení možností spolupráce s mládeží.
A4 Víkendové setkání druhé skupiny účastníků. Práce s organizátory na dané problematice, diskuse a workshopy se 2 zástupci z nestátních neziskových organizací z vybrané oblasti dle zájmu účastníků.
A5 Odpolední setkání všech účastníků s organizátory, diskuse s expertem na komunitní plánování. Představení projektu komunitního plánování, představení možností mládeže se do něj zapojit.
A6 Víkendové setkání třetí skupiny účastníků. Práce s organizátory na dané problematice, diskuse a workshopy se 2 zástupci z nestátních neziskových organizací z vybrané oblasti dle zájmu účastníků.
A7 Odpolední setkání všech účastníků s organizátory, diskuse se zastupitelem města. Co pro něj znamená participace mládeže, co to pro něj znamená vzhledem k odpovědnosti k městu. Jak on politiku mládeže vnímá.
A8 Víkendové setkání všech účastníků s organizátory. Dopracování jednotlivých projektů. Příprava na konferenci, aby byli mladí lidé připraveni přednést výsledky své práce na konferenci (plány na změny, projekty, rozpracované – zjištění veřejného mínění)
A9 Konference, které se zúčastní všichni účastníci a 6 zástupců na problematiku politiky mládeže. Přednesení jejich řeči. Přednesení výsledků práce mládeže.

© 2021 Cresbic